Privacy verklaring

Inleiding

Etienne Bucks Tweewielers verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook: de website van de AVG. Etienne Bucks Tweewielers verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht. Surfgedrag en statistieken Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Etienne Bucks Tweewielers en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegeven

Etienne Bucks Tweewielers behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Etienne Bucks Tweewielers verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Etienne Bucks Tweewielers evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Etienne Bucks Tweewielers dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Etienne Bucks Tweewielers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar bikes4everyday@hotmail.com of Dominee Doctor Deelemanstraat 9B, 6127 AL in GREVENBICHT. Etienne Bucks Tweewielers verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website Etiennebucksfietsen.nl kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Etienne Bucks Tweewielers beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Etienne Bucks Tweewielers na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Etienne Bucks Tweewielers gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Etienne Bucks Tweewielers website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Etienne Bucks Tweewielers inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Etienne Bucks Tweewielers de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Etienne Bucks Tweewielers kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Etienne Bucks Tweewielers cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Etienne Bucks Tweewielers website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging.

Etienne Bucks Tweewielers heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens. Wijziging van Privacy Verklaring Etienne Bucks Tweewielers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Etienne Bucks Tweewielers adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Links

Op de websites van Etienne Bucks Tweewielers zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Etienne Bucks Tweewielers kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Etienne Bucks Tweewielers, dan kunt u deze richten aan Etienne Bucks Tweewielers, Dominee Doctor Deelemanstraat 9B, 6127 AL te GREVENBICHT of per e-mail: bikes4everyday@hotmail.com.